logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 


TURGAUS KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS
PAREIGINIAI NUOSTATAI
 
 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Turgaus kontrolierė – prižiūrėtoja yra tiesiogiai pavaldi direktoriui.Kontrolierės – prižiūrėtojos pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų bendrovės direktorius. Kontrolierės – prižiūrėtojos pareigoms priimamas asmuo turintis aukštesnįjį arba vidurinį išsilavinimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą.

II. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

2. Kontrolierė – prižiūrėtoja turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

2.1.galiojančius prekybos ir mokesčių įstatymus;

2.2.vidaus darbo organizavimo ir prekybos tvarkos Kretingos turguje taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

2.3.pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

2.4.saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, elektrosaugos reikalavimus;

2.5.saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jo ribų reikalavimų vykdymą.

III. KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS PAREIGOS

3. Kontrolierė – prižiūrėtoja privalo:

3.1.tikrinti, kad prekiautojai turėtų visus reikalingus prekybai dokumentus;

3.2.tikrinti, kad prekiautojai turėtų kasos čekius pagal parduodamą produkciją (turgaus dienomis iki 11,00 val);

3.3.pakartotinai perspėjus prekiautoją, kad neturi kasos čekio, surašyti galiojantį aktą ir įteikti direktoriui;

3.4.tikrinti ir prižiūrėti, kad turgaus teritorijoje nebūtų prekiaujama uždraustomis prekėmis, kurios išvardintos prekybos turguose taisyklėse;

3.5.reikalauti, kad prekiautojai, parduodantys žemės ūkio ir kitus maisto produktus, dėvėtų švarius rūbus ir laikytųsi higienos reikalavimų;

3.6.reikalauti, kad mėsos, žuvies ir pieno paviljonuose nebūtų prekiaujama veterinarijos tarnybos nepatikrintais produktais;

3.7.kontroliuoti, kad paviljonuose būtų laikomasi sanitarijos reikalavimų (nerūkytų, negertų, nevalgytų, nešiukšlintų);

3.8.užtikrinti automobilių saugų įvažiavimą ir išvažiavimą, o taip pat jų išdėstymą turgaus teritorijoje;

3.9.kontroliuoti, kad prekiautojai naudotų tik patikrintus svėrimo prietaisus ir svarsčius;

3.10.užtikrinti bendrą tvarką turgaus teritorijoje;
3.11.valyti turgaus adminitracijos patalpas;

3.12.atsakingai dalyvauti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo tašų sistemos (toliau – RVASVT) įdiegime ir taikyme;

3.13.prižiūrėti ir išvalyti žuvies, mėsos ir mėsos produktų paviljonus pasibaigus prekybai:

3.14.1.išvalyti, išplauti bei dezinfekuoti grindis, sienas, suolus, stalus, mėsos kapojimo kalades (kalades pabarstyti druska);

3.15.pastoviai prižiūrėti, kad būtų muilo ir dezinfekuojančių priemonių rankoms plauti bei vienkartinių rankšluosčių rankoms nusivalyti;

3.16.darbus atlikti tam skirtais įrankiais kiekvienam paviljonui atskirai;

3.17.baigus valymo darbus, visus darbo įrankius dezinfekuoti;

3.18.laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.

3.19.pavaduoti kontrolierę-laborantę atostogų metu.

3.20. perduoti bendrovės pastatų priežiūrą apsaugos bendrovei „Falc security“

 
 

IV. KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS TEISĖS

 

4. Kontrolierė – prižiūrėtoja turi teisę:

4.1.tiesiogiai kreiptis į bendrovės administraciją su prašymais bei pasiūlymais;

4.2.reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos;

4.3.reikalauti, kad turgaus prekeiviai laikytųsi jos nurodymų.

 
 

V. KONTROLIERĖS – PRIŽIŪRĖTOJOS ATSAKOMYBĖ

 

5. Kontrolierė – prižiūrėtoja atsako:

5.1.už tai, kad prekeiviai iki nustatyto laiko įsigytų kasos čekį;

5.2.už prekeivių išpirktų kasos čekių teisingumą;

5.3.už savo teisių viršijimą;

5.4.įstatymų ir norminių aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;

5.5.už darbdavio ir jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą;

5.6.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą;

5.7.už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos bei eismo saugumo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

5.8.už veterinarinę priežiūrą ūkiniame, pieno bei žemės ūkio produkcijos sektoriuose;

5.9.už administracinių patalpų švarą ir tvarką;

5.10.už RVASVT savikontrolės sistemos šviežios mėsos, žuvies ir mėsos produktų paviljonuose laikymasi.

5.11.už valytojo-darbininko pareigų atlikimą atostogų metu.

5.12 už bendrovės pastatų perdavimą apsaugos bendrovės „Falc security“ priežiūrai.
 Šiuo metu turime laisvų vietų pieno paviljone (yra šaldymo vitrinos), pramoniniame sektoriuje (po stogu), prekybai naujomis ir naudotomis ne maisto prekėmis iš automobilių ir palapinių.
Dėl informacijos galite kreiptis į administraciją tel. 8-683-11699, arba į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


Mamu.jpg

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 UAB "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos