logo_2021.jpg
Laisvės 11A, LT-97147 Kretinga. Tel. (8 445) 78611, el.p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą , Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Juridinių asmenų registras, kodas 300531865, PVM kodas LT 100002390513.
 
plakatas_mazintas.jpg
 


 
TURGAUS KONTROLIERĖS – LABORANTĖS
 
PAREIGINIAI NUOSTATAI
 
 
1. Bendrieji reikalavimai

1.1.Kontrolierė – laborantė yra tiesiogiai pavaldi direktoriui. Turgaus kontrolierės – laborantės pareigoms skiria ir atleidžia iš pareigų bendrovės direktorius. Kontrolierės – laborantės pareigoms priimamas asmuo turintis aukštesnįjį išsilavinimą ir medicinos įstaigos leidimą dirbti tą darbą.

 
 
2. Kvalifikaciniai reikalavimai

2.1. Kontrolierė – laborantė turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

2.1.1.galiojančius prekybos įstatymus;

2.1.2.vidaus darbo organizavimo ir prekybos tvarkos Kretingos turguje taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles;

2.1.3.pirmos medicininės pagalbos suteikimo tvarką, priemones ir būdus;

2.1.4.saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, elektrosaugos reikalavimus;

2.1.5.saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jo ribų reikalavimų vykdymą.

 
 
3.Kontrolierės – laborantės pareigos
3.1. Kontrolierė – laborantė privalo:

3.1.1.tikrinti, kad prekiautojai turėtų visus reikalingus prekybai dokumentus;

3.1.2.tikrinti, kad prekiautojai turėtų kasos čekius pagal parduodamą produkciją;

3.1.3.tikrinti ir prižiūrėti, kad turgaus teritorijoje nebūtų prekiaujama uždraustomis prekėmis, kurios išvardintos prekybos turguose taisyklėse;

3.1.4.reikalauti, kad prekiautojai dėvėtų švarius rūbus ir laikytųsi higienos reikalavimų;

3.1.5.reikalauti, kad mėsos, žuvies ir pieno paviljonuose nebūtų prekiaujama veterinarijos tarnybos nepatikrintais produktais;

3.1.6.kontroliuoti, kad paviljonuose būtų laikomasi sanitarijos reikalavimų (nerūkytų, negertų, nevalgytų, nešiukšlintų);

3.1.7.atsakingai dalyvauti rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo tašų sistemos (toliau – RVASVT) įdiegime ir taikyme;

3.1.8.prižiūrėti žuvies, mėsos ir mėsos produktų paviljonus, kad prekeiviai laikytųsi veterinarijos, higienos, sanitarijos reikalavimų, neprekiautų draudžiama produkcija;

3.1.9.laikytis saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, veterinarinės priežiūros, aplinkos apsaugos, saugaus eismo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų.

3.1.10. pavaduoti kontrolierę-prižiūrėtoją, valytoją-darbininką jų atostogų metu.

 
 
4. Turgaus kontrolierės – laborantės teisės
 
4.1. Kontrolierė – laborantė turi teisę:

4.1.1.tiesiogiai kreiptis į bendrovės administraciją su prašymais bei pasiūlymais;

4.1.2.reikalauti, kad būtų sudarytos saugios darbo ir poilsio sąlygos;

4.1.3.reikalauti, kad turgaus prekeiviai laikytųsi jos nurodymų.

 
5. Turgaus kontrolierės – laborantės atsakomybė
 
5. 1. Kontrolierė – laborantė atsako:

5.1.1.už tai, kad prekeiviai iki nustatyto laiko įsigytų kasos čekį;

5.1.2.už prekeivių išpirktų kasos čekių teisingumą;

5.1.3.už savo teisių viršijimą;

5.1.4.įstatymų ir norminių aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;

5.1.5.už darbdavio ir jo įgalioto asmens teisėtų nurodymų vykdymą;

5.1.6.už šiuose nuostatuose išvardintų pareigų vykdymą;

5.1.7.už saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos, aplinkos apsaugos bei eismo saugumo turgaus teritorijoje ir už jos ribų reikalavimų vykdymą;

5.1.8.už veterinarinę priežiūrą ūkiniame, pieno bei žemės ūkio produkcijos sektoriuose;

5.1.9.už RVASVT savikontrolės sistemos šviežios mėsos, žuvies ir mėsos produktų paviljonuose laikymąsi.

5.1.10.už kontrolierės-prižiūrėtojos, valytojo-darbininko pareigų atlikimą atostogų metu.

 Šiuo metu turime laisvų vietų pieno paviljone (yra šaldymo vitrinos), pramoniniame sektoriuje (po stogu), prekybai naujomis ir naudotomis ne maisto prekėmis iš automobilių ir palapinių.
Dėl informacijos galite kreiptis į administraciją tel. 8-683-11699, arba į kasininkę - prižiūrėtoją Janiną Auškalnienę tel. 8-646-75453.


Mamu.jpg

stt.png
Praneseju_apsauga.jpg
 
 
 
 
Informacija atnaujinta 2020-05-14
© 2012 UAB "Kretingos turgus". Visos teisės saugomos